Conservatieve behandeling

Voor de conservatie behandeling van Obesitas hebben we twee trajecten in ons ziekenhuis:

  • Een groepsprogramma Obesitas

  • Een Weight regain programma na Obesitaschirurgie

Over een periode van 24 weken staan er sessies fysieke revalidatie, dieet- en psychologische begeleiding gepland. Bij de start en het einde van het revalidatieprogramma wordt er een DEXA scan uitgevoerd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de lichaamssamenstelling en verandering na 24 weken.

Diëtiek

Er zijn verschillende groepssessies voor dieet en psychologie begeleiding tijdens dit traject.
Er zijn 2 sessies met de diëtist en psycholoog samen. De andere sessies zijn met enkel de psycholoog of diëtist. Deze sessies gaan steeds door op een vaste dag in de voor- of namiddag.

Overgewicht of obesitas wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische-, omgevings-, sociale- en culturele factoren. De aanpak van obesitas richt zich op een volledige levensstijlverandering. De diëtist zal tijdens groepssessies een gezond en evenwichtig eetpatroon opstellen. De focus ligt op het bevorderen van de gezondheid waarbij opvolging op lange termijn noodzakelijk is.

De groepssessies van diëtiek zijn gebaseerd op theoretische kennis alsook de praktische uitvoering hiervan. De diëtist helpt de patiënten eveneens inzicht te verwerven in een gezond voedingspatroon, productinformatie, gezonde recepten, etiketten leren lezen, etc. De voedingsdriehoek
is een hulpmiddel om hierbij de juiste stappen te zetten.

Psycholoog

Tijdens de groepssessies wordt de motivatie om de levensstijl aan te passen besproken. Er worden individuele, realistische en haalbare doelstellingen opgesteld. Patiënten worden begeleid om inzicht te krijgen in uitlokkende prikkels om te eten. Er worden technieken aangeleerd om met deze prikkels te leren omgaan.

Hoe kan je zelf niet-helpende patronen omtrent eetgedrag, gewicht en zelfbeeld leren herkennen? Ook het aanpakken van hindernissen die op lange termijn je “veranderplan” kunnen saboteren, wordt besproken (door bijvoorbeeld het versterken van sociale vaardigheden).
Er is tot slot ook aandacht voor terugvalpreventie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bereikte doelstellingen ook op lange termijn behouden blijven?

Kinesitherapeut

Het revalidatieprogramma bestaat uit 2 trainingssessies (1,5 uur per sessie) per week gedurende 24 weken. Binnen deze 24 weken zullen er 5 testmomenten plaatsvinden bestaande uit een inspanningstest, een wandeltest en enkele krachtmetingen. Tijdens de trainingssessies volg je een individueel trainingsprogramma met een continue hartslagmonitoring. 

Klik op de afbeelding voor vergroting.

Gedurende de eerste 6 weken van het programma ligt de nadruk op het verbeteren van de conditie met behulp van een fitnessprogramma. Vanaf week 7 wordt er regelmatig een trainingssessies vervangen door een externe sportactiviteit onder begeleiding. Op deze manier willen we de patiënten laten kennismaken met verschillende bewegingsvormen. Verder zullen er enkele korte infosessies plaatsvinden waarbij verschillende thema’s aan bod komen.

Gedurende het hele proces kan u vragen stellen en bedenktijd nemen over het voorgestelde traject en de definitieve behandeling.

Persoonlijke opvolging

Halverwege het traject wordt er een tussentijdse screening voorzien (Bij dr. Kockaerts, de diëtiste en psycholoog). Na afloop van het traject krijgt u een gedetailleerde update over het effect van de behandeling op uw gezondheid.

Kosten

De Obesitas coordinator kan u een overzicht van de kosten geven

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Wim Bouckaert, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg