Conservatieve behandeling

Conservatieve behandeling

Groepsprogramma

Over een periode van 24 weken staan er sessies fysieke revalidatie, dieet- en psychologische begeleiding gepland. Bij de start en het einde van het revalidatieprogramma wordt er een DEXA scan uitgevoerd. Zo krijgen we een goed beeld van de lichaamssamenstelling en verandering na 24 weken.

Endocrinologie

De endocrinoloog beoordeelt de impact van het overgewicht op het lichaam. Zijn er metabole gevolgen (diabetes, hypertensie, verhoogde cholesterol..)? Zijn er andere beperkende lichamelijke gevolgen (met gewicht: nazicht en eventuele doorverwijzing)? De endocrinoloog onderzoekt ook of er een hormonale oorzaak van gewichtstoename is.

Diëtiek

Er zijn verschillende groepssessies met betrekking tot dieet en psychologie gedurende dit traject.
Er zijn 2 sessies samen met de diëtist en psycholoog. De andere sessies zijn ofwel met de psycholoog ofwel de diëtist.
Deze sessies gaan steeds door op een vaste dag in de voor- of namiddag.
Overgewicht of obesitas wordt veroorzaakt door een samenspel van biologische-, omgevings-, sociale- en culturele factoren. De aanpak van obesitas richt zich op leefstijlverandering. De diëtist zal tijdens groepssessies een gezond en evenwichtig eetpatroon met de patiënten opstellen. De focus ligt op het bevorderen van de gezondheid waarbij opvolging op lange termijn noodzakelijk is.
De groepssessies van diëtiek zijn gebaseerd op theoretische kennis alsook de praktische uitvoering hiervan. De diëtist helpt de patiënten eveneens inzicht verwerven in een gezond voedingspatroon, productinformatie, gezonde recepten, etiketten leren lezen, etc. Bijkomend zijn er ook twee sessies in samenwerking met de psycholoog. De voedingsdriehoek is een hulpmiddel om hierbij de juiste stappen te zetten.

Psycholoog

Tijdens de groepssessies wordt de motivatie om de levensstijl aan te passen besproken. Er worden individuele, realistische en haalbare doelstellingen opgesteld. Patiënten worden begeleid om inzicht te krijgen in uitlokkende prikkels.
Wat leidt er, naast fysieke hongergevoelens, tot eetgedrag (bijvoorbeeld: emoties, conflicten, het zien van eten,…)?
Er worden technieken aangeleerd om met deze prikkels te leren omgaan.
Hoe kan u zelf niet-helpende gedachtepatronen omtrent eetgedrag, gewicht en zelfbeeld leren herkennen? Ook het aanpakken van hindernissen die ook op lange termijn uw veranderplan kunnen saboteren, wordt besproken (door bijvoorbeeld het versterken van
sociale vaardigheden).
Er is tot slot ook aandacht voor terugvalpreventie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bereikte doelstellingen ook op lange termijn behouden blijven?

Kinesitherapeut

Het revalidatieprogramma bestaat uit 2 trainingssessies (1,5 uur per sessie) per week gedurende 24 weken.
Binnen deze 24 weken zullen er 5 testmomenten plaatsvinden, bestaande uit een inspanningstest, een wandeltest en enkele krachtmetingen. Tijdens de trainingssessies volgt u een individueel trainingsprogramma met een continue hartslagmonitoring.
Gedurende de eerste 6 weken van het programma ligt de nadruk op het verbeteren van de conditie met behulp van een fitnessprogramma.
Vanaf week 7 wordt er regelmatig een trainingssessies vervangen door een externe sportactiviteit onder begeleiding. Op deze manier willen we de patiënten laten kennismaken met verschillende bewegingsvormen. Verder zullen er enkele korte infosessies plaatsvinden waarbij verschillende thema’s aan bod komen.
Gedurende het hele proces kan u vragen stellen en bedenktijd nemen over het voorgestelde traject en de definitieve behandeling.

Persoonlijke opvolging

Halverwege het traject wordt er een tussentijdse screening voorzien (de endocrinoloog, de diëtist en de psycholoog). Na afloop van het traject krijgt u een gedetailleerde update over het effect van de behandeling op uw gezondheid.

Kosten

Afhankelijk van uw mutualiteit, kan er een financiële tegemoetkoming zijn.

U krijgt hierover uitgebreide informatie tijdens het intake gesprek.

Groepsprogramma: Weight Regain na obesitaschirugie

Inmiddels bent u een paar jaar na de ingreep. U bent veel afgevallen, u voelt u gezond en u kan weer doen wat u wil. Maar dan merkt u dat u weer bij komt in gewicht. Dat is vaak even schrikken. Maar dat is zeker niet nodig. Na een paar jaar komen heel veel patiënten weer een paar kilo bij en dat is soms niet te voorkomen. Dit moet echter bij een paar kilo blijven!

In een aantal gevallen kan het gewicht meer dan een paar kilo stijgen. Meestal komt dit omdat ongemerkt het eetgedrag- en beweeggedrag weer verandert. De maaltijden zijn te vet of bevatten teveel suiker. Hierdoor krijgt u weer teveel calorieën binnen. Let u nog op de regels? Hou u u aan de 6 eetmomenten per dag? Houdt u eten en drinken nog strikt gescheiden? En hoe zit het met de tussendoortjes? Ook voldoende beweging blijft belangrijk voor het behoud van een gezond gewicht. Niet alleen vlak na de operatie om af te vallen maar ook in alle jaren daarna voorkomt bewegen dat u weer aankomt. In een zeldzame aantal gevallen kan er bij aankomen in gewicht ook sprake zijn van een medisch probleem.

In een intake gesprek wordt uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Medische problemen worden uitgesloten of aangepakt.

Specifiek op uw maat kan je aansluiten in een groepsprogramma dat er specifiek op ingesteld is, dat u reeds een ingreep gehad heeft. We werken via een speciaal zorgpad aan een ‘reset’ van hun leefstijl begeleid door de kinesist, diëtist en de psycholoog.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Wim Bouckaert, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg