Chirurgische behandeling

Maag overzicht

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bariatrische ingreep moet u aan strikte voorwaarden voldoen. Op die manier kan u ook een (gedeeltelijke) terugbetaling via de mutualiteit en uw hospitalisatieverzekering bekomen.

De nodige attesten hiervoor worden voor u ingevuld door de Obesitas coördinator; zorg dus dat u dit bij heeft tijdens de consultatie!

BMI en comorbiditeiten:

 • BMI > 40 of
 • BMI > 35 + diabetes mellitus of
 • BMI > 35 + hypertensie (3 medicamenten) of
 • BMI > 35 + slaapapnoe (polysomnografie) of
 • BMI > 35 + een falende eerdere bariatrische ingreep

Algemene voorwaarden:

 • minimum leeftijd: 18 jaar
 • minstens 1 jaar dieet gevolgd
 • bereidheid tot levenslange follow-up
 • na multidisciplinair overleg en met schriftelijk akkoord van endocrinoloog/gastro-enteroloog, psycholoog/psychiater, chirurg en huisarts 

Contra-indicaties:

 • zwangerschap
 • patiënt met sterk verminderde intellectuele capaciteiten
 • overmatig alcohol- of druggebruik
 • andere ziektes, verantwoordelijk voor het overgewicht

Elke chirurgische ingreep houdt een risico op complicaties in. Wij zorgen dat u goed geïnformeerd bent over de voor- en nadelen.
Het multidisciplinaire team dat u begeleidt vóór de ingreep zal u ook tijdens de hospitalisatie en nadien blijven ondersteunen.

De meest frekwent uitgevoerde ingrepen zijn:

 • Gastric Bypass procedure: primair of secundair 
 • Sleeve gastrectomie

Gastric bypass

Bij de gastric bypass procedure wordt er in essentie een klein stukje maag los gemaakt van de rest van de maag, en naar deze kleine maag wordt een dunne darm omhoog getrokken en verbonden. Lager op deze omhoog getrokken dunnedarm verbinden we de uitgang van de restmaag.

Gastric bypass

Technisch houdt dit in dat de chirurg (meestal) via een kijkoperatie een kleine voormaag creëert ter hoogte van de overgang van de slokdarm naar de maag. Het bovenste stukje maag (voormaag of pouch) is dan niet meer verbonden met de rest van de maag en heeft slechts een inhoud van ongeveer 20 tot 30 ml. Het doel van dit klein volume is een snellere verzadiging te bekomen. We noemen dit het restrictief gedeelte van de ingreep omdat het kleine volume van de pouch een beperking geeft op de hoeveelheid voeding die kan worden ingenomen. De rest van de maag wordt niet verwijderd.

De dunne darm wordt vervolgens doorgenomen, 40 – 50 cm voorbij het uiteinde van de maag. Nu wordt het onderste deel van deze darm naar boven gebracht en verbonden met de nieuwe voormaag. De voeding gaat dus gaat dus via de slokdarm, de kleine pouch en de gemonteerde lis naar de dunne darm. Deze omhoog getrokken dunnedarmlis noemen we de voedingslis of alimentaire lis.

Tot slot wordt de uitgang van de restmaag (biliaire lis) op een lager niveau verbonden met de voedingslis. Op dat niveau komen de verteringssappen (maag-, gal- en pancreassappen) dus terug bij het eten. Vanaf dat niveau start de vertering (gezamenlijke lis of comon limb)  dit is dus op een lager niveau dan normaal. We noemen dit het malabsorptief gedeelte van de ingreep omdat er minder darmtraject overblijft om het voedsel te verteren. Er worden dus minder caloiriën opgenomen; bij een te veel overbruggen, worden er soms ook te weinig bouwstoffen opgenomen.

De gastric bypass is momenteel de meest uitgevoerde bariatrische ingreep. Deze ingreep wordt beschouwd als de “gouden standaard”. De meerderheid van de patiënten, die kampen met een probleem van Obesitas, zijn immers zowel volume- als zoete eters.

De voordelen van deze ingreep

 • Zowel volume– als zoete eters zijn goede kandidaten (door beperking van het volume dat kan worden gegeten en de verminderde opname van suikers)
 • Er treedt sneller een volheidsgevoel op, waardoor je stopt met eten
 • De aan het overgewicht gekoppelde gezondheidsrisico’s, zoals suikerziekte of hoge bloeddruk kunnen door deze ingreep aanzienlijk verbeteren of zelfs verdwijnen
 • Bij een gezonde overbrugging van dunnedarm heeft u geen last van stinkende diarree aangezien nog een groot deel van de dunne darm kan instaan voor de vertering

De nadelen/risico’s van deze ingreep

 • 20% van de patiënten heeft last van het dumpingsyndroom na het eten van suikers en/of vetten. Dit veroorzaakt misselijkheid, krampen, zweten en een versnelde hartslag. Je moet dan even rusten of gaan liggen, de symptomen verdwijnen meestal spontaan. Hoewel dit vroeger werd beschreven als een “goede bijwerking” wordt dit nu niet meer zo gezien; last van dumping is voornamelijk aanwezig in het eerste jaar na de bypass procedure, soms langer
 • Zelden is er een ijzer- en vitamine B12-tekort . Het is belangrijk om de voorgeschreven supplementen (multivitamines en calicium) dagelijks in te nemen. Er zal op regelmatige basis een bloedcontrole gebeuren om dit op te volgen
 • Als gevolg van het sterk of snel vermageren, kan haarverlies optreden. Ongeveer 50% van de patiënten heeft hier last van. Dit haarverlies is tijdelijk en eigenlijk nooit blijvend
 • De restmaag is nog moeilijk bereikbaar voor onderzoek na de ingreep
 • Lekkage; dit wordt tijdens de ingreep gecontroleerd, alsook op de eerste dag na de ingreep door middel van een slikfoto
 • Achter de dunnedarm die naar boven wordt gehaald (alimentaire lis), onstaat een ruimte die we weliswaar dichtnaaien tijdens de ingreep. Toch kan deze ruimte weer wat open komen in de maanden/jaren na de ingreep en kan er bij enkelen een dunnedarm doorheen glijden. We noemen dit een interne herniatie. Als deze dunne darm komt vast te zitten, moet er dringend worden ingegrepen zodat deze darm niet langer wordt afgekneld en bedreigd

Resultaten

 • Je kan een gemiddelde gewichtsdaling verwachten van rond 70 % van het overgewicht
 • De eerste zes maanden is het gewichtsverlies het grootst. Nadien gaat het vermageren trager maar houdt het nog 12 tot 18 maanden na de ingreep aan. Nadien stabiliseert het gewicht.

Secundaire gastric bypass

Als de gastric bypass procedure wordt uitgevoerd na een eerdere, andere vermageringsoperatie, spreken we van een secundaire procedure. Dit is technisch meestal wat moeilijker dan een primaire ingreep. Zo kan bijvoorbeeld een maagband worden verwijderd en de constructie worden omgevormd naar een gastric bypass procedure.

De eerste stap is dan het verwijderen van de band en losmaken van de hechtingen die de band op zijn plaats hielden. 

Maagband

Maag met maagband nog ter plaatse

Maagband uit

Als eerste stap wordt de maagband verwijderd

Vervolgens moet de maag weer in de oorspronkelijke positie worden gelegd.

Een laatste stap is de bypass-constructie; dit kan onmiddellijk worden gedaan of bij te veel vergroeiingen, een paar weken later.

GB na band

Sleeve gastrectomie

Bij de sleeve gastrectomie procedure wordt in essentie de buitenbocht van de maag afgeniet en verwijderd. Er blijft dan een lange verticale tunnel of sleeve (mouw) aan de binnenbocht van de maag over.

Sleeve gastrectomie

Technisch houdt dit in dat de chirurg (meestal) via een kijkoperatie een startpunt kiest aan de onderkant van de maag. Vervolgens nemen we de maag door op geleide van een ingebrachte, dikke maagsonde. De buitenbocht van de maag wordt op die manier losgemaakt en vervolgens verwijderd. Er blijft dus een veel kleiner maagvolume over (deze ingreep heeft dus enkel een restrictief gedeelte). Door het werkelijk verwijderen van een stuk van de maag is dit onomkeerbaar.

Sleeve maag

Deze ingreep zorgt ervoor dat het hongergevoel vermindert doordat het deel van de maag waar deze 'hongersensoren' zich bevinden, wordt verwijderd. Het resterend deel van de maag is minder elastisch en zal dus minder kunnen uitzetten. Ook wordt de capaciteit van de maag gereduceerd van 1500-2000ml tot gemiddeld 100 tot 150ml, de inhoud van een koffiebeker.

De maagingang (de pylorus) en -uitgang blijven intact, waardoor de kans op dumping gering is. De werking van de maag blijft verder normaal.

Het uitvoeren van de sleeve gastrectomie mag niet aanzien worden als een gemakkelijkheidsoplossing. Dat is het zeker niet! Het vraagt ook een serieuze aanpassing van de voedingsgewoonten, waarbij blijvende inname van caloriën de achilleshiel van de ingreep is; er is namelijk geen malabsorptief gedeelte, maar enkel een beperking van de hoeveelheid voeding.

De voordelen van deze ingreep

 • Er treedt snel een volheidsgevoel op, waardoor men stopt met eten
 • De overgang van maag naar darm (“pylorus”) blijft intact, wat het risico op het dumpingsyndroom (= slecht verdragen van bepaalde voedingsstoffen zoals o.a. vetten en suikers) verkleint
 • Deze ingreep kan als een definitieve procedure dienen, maar wordt ook toegepast bij zeer hoge gewichtscategorieën als voorbereiding op een restrictieve – malabsorptieve procedure (oa gastric bypass).
 • Er treedt nooit een interne herniatie op, zoals dat wel kan bij een gastric bypass procedure

 De nadelen/risico’s van deze ingreep

 • De operatie is onomkeerbaar aangezien een deel van de maag definitief is verwijderd
 • De ingreep is niet aangewezen bij snoepers. De operatie doet weinig/niks aan de hoeveelheid ingenomen caloriën, zodat voor zoete eters het risico bestaat dat men onvoldoende vermagert of weer bijkomt
 • De ingreep is niet geschikt voor mensen met een maagbreuk (reflux naar de slokdarm)
 • Misselijkheid en overgeven is mogelijk
 • Lekkage: dit wordt op de eerste dag na de ingreep gecontroleerd door middel van een slikfoto

Resultaten

 • Vermagering treedt meestal op in de eerste 6 tot 9 maanden, maar soms ook nog tot 12-18 maanden
 • Je kunt een gemiddelde gewichtsdaling van ongeveer 50-60 % van het overgewicht bekomen.
 • Het effect van deze ingreep is het grootst bij volume-eters omdat het voortdurende hongergevoel vermindert en de capaciteit van de maag aanzienlijk verkleint.

Persoonlijk begeleidingstraject na de ingreep – Nazorg

Wetenschappelijke studies tonen aan dat mensen die hun nazorg goed en trouw volgen, op lange termijn een beter resultaat en minder complicaties hebben. Dit wensen wij natuurlijk ook onze patiënten toe.

Wij bieden daarom levenslange begeleiding aan, te starten met een intensieve periode van 2 jaar waarbij we helpen om uw levensstijl ingrijpend te veranderen.

Obesitascoördinator – verpleegkundige

De coördinator zal ook een centrale rol spelen in uw postoperatieve begeleiding. Zij zal u regelmatig zelf opvolgen. Soms gebeurt dit samen met de dietiste en/of psycholoog. Ook wordt u regelmatig gezien door uw behandelend chirurg.
Voor de opvolging hebben we een vast schema.

Tijdslijn postop 1ste jaar-chirurgieTijdslijn postop 2de jaar-chirurgie

De eerste weken na de ingreep zijn heel belangrijk voor het opvolgen van de dieetvoorschriften.
Voor de eerste 10 dagen schrijven we vloeibare voeding voor, zodat er niet te veel kracht op de nieuwe naad of verbindingen ontstaat. De diëtiste zal u nauw begeleiden en opvolgen na de ingreep.

Algemene voedingstips zijn:

 • Eet rustig en traag
 • Goed kauwen
 • Neem kleine hapjes
 • Respecteer het volheidsgevoel; dit moet u langzaam leren kennen
 • Schep niet teveel op je bord
 • Genoeg is genoeg
 • Drink niet tijdens de maaltijd, ook niet een half uur voor en na je maaltijd
 • Drink in kleine slokjes
 • Vermijd bruisdranken
 • Vermijd stress tijdens de maaltijd
 • Geniet van de maaltijd, hoe klein de hoeveelheid ook is
 • Eet 6x per dag (3 hoofdmaaltijden en 3 tussendoortjes)
 • Let op met suikers; dit wordt zeer snel opgenomen door de dunne darm waardoor er dumping kan ontstaan. Ook vetrijke maaltijden kunnen dit effect hebben.
 • Breng voldoende variatie aan in uw voeding
 • Besteed veel aandacht aan de inname van eiwitten

De diëtiste bespreekt met u wat wij verstaan onder gezonde voeding. Uw eigen smaak is daarbij heel belangrijk. U leert meer over gezonde voedingsmiddelen, maar ook over regelmaat. Want wie op vaste momenten eet, zorgt ervoor dat haar/zijn stofwisseling op gang blijft. Dat helpt om af te vallen. Verder leert u zelfstandig om persoonlijke dagmenu’s samen te stellen, die passen bij uw eigen omstandigheden. Zo ontstaat er een gezond eetpatroon.

Psychologisch opvolging

Een psycholoog helpt u om bepaalde inzichten te krijgen over gezonde voeding en eetgewoonten. Ook helpt de psycholoog u om uw leefstijl te veranderen en dit vol te houden. Samen onderzoekt u hoe u dit onder controle kunt krijgen en houden. Onze psycholoog begeleidt u in het proces van verandering.

Bewegingsdeskundige

Een bewegingsdeskundige leert u wat een gezond dagelijks beweegpatroon kan zijn. Dit is ook afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en aanleg. U onderzoekt samen met de bewegingsdeskundige wat bij u past. Want wanneer u bewegen leuk vindt, wordt het gemakkelijker om ook meer te bewegen in uw dagelijkse leven.

Medicatie na een bariatrische ingreep

Na een gastric bypass procedure wijzigt de opname van geneesmiddelen via het maagdarmstelsel op een belangrijke manier. De maag wordt verkleind en de werkzame darm wordt voor een groot deel
verkort om minder voedingsstoffen op te nemen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het medicatiegebruik. Sommige geneesmiddelen worden minder goed opgenomen, andere net beter. Een onaangepast medicatieschema kan leiden tot onder- of overdosering, wat ernstige gevolgen kan hebben. Levenslangs vitamine- en calciumsupplementen zijn ook noodzakelijk.
Soms is de inname van die supplementen niet genoeg om tekorten te voorkomen. Blijvend en consequent uw waarden opvolgen door een regelmatig bloedonderzoek is dan ook noodzakelijk om mogelijke tekorten tijdig op te sporen en te behandelen bv. calcium, vitamine D, ijzer, vitamine B12…

Medicamenten met speciale aandacht

Geneesmiddelen met een vertraagde vrijstelling:

Na een gastric bypass moet altijd rekening worden gehouden met de reeds in te nemen medicatie. Bij geneesmiddelen met een vertraagde vrijstelling, is het niet meer zeker dat het geneesmiddel volledig opgenomen wordt en op de juiste plaats in het lichaam wordt afgegeven. Het maagdarmtraject dat het geneesmiddel aflegt, is namelijk verkort (kleinere maag, kortere darm). 

Daarom is het beter om voor een geneesmiddel met directe vrijstelling te kiezen. Zoals:

 • oplossingen
 • siropen
 • bruistabletten
 • auw- of smelttabletten
 • … 

Geneesmiddelen met vertraagde vrijstelling kan je meestal uit de naam afleiden. Je komt vaak een vermelding tegen zoals chrono, retard, PL, LA, exel, uno, CR, contin, XR.

De anticonceptie pil:
Na een gastric bypass daalt de betrouwbaarheid van de anticonceptie pil. Om die reden bevelen we een andere manier van anticonceptie aan (bv. spiraal, pessarium…), best in overleg met de gynaecoloog. 

Geneesmiddelen met risico op maagbeschadiging:
Sommige geneesmiddelen kunnen de maag beschadigen. Na een gastric bypass mijdt u deze best. Het gaat hier om ontstekingsremmers (NSAID’s) en bepaalde geneesmiddelen voor osteoporose. 

Bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (Diabetes Mellitus):
De gastric bypass kan een invloed hebben op uw suikerziekte (diabetes mellitus). Daarom is het noodzakelijk om ook de geneesmiddelen voor behandeling van uw suikerziekte aan te passen in overleg met uw huisarts of uw behandelende endocrinoloog.  Let wel: sommige geneesmiddelen hebben een hoger risico op een lage suikerspiegel. 

Dosisaanpassing/stopzetting van sommige geneesmiddelen:
Door het gewichtsverlies na een gastric bypass en het positief effect op andere aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, cholesterol, kan uw geneesmiddelengebruik enorm verminderen.

Mijn medicatie

Breng uw medicatieschema steeds mee naar het ziekenhuis. 

 • de merknaam van het geneesmiddel
 • de in te nemen dosis
 • de wijze van toediening
 • het tijdstip of moment van gebruik

Alcohol

Door een snellere maaglediging na een gastric bypass wordt alcohol gemakkelijker en sneller opgenomen in het bloed. Wanneer u twee eenheden alcohol consumeert, komt het alcoholgehalte in uw bloed al overeen met 4 eenheden. Een zeer beperkt alcoholgebruik kan dus al problemen geven.
Beperk daarom het alcoholgebruik na een gastric bypass procedure om leverproblemen en alcoholmisbruik te voorkomen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Wim Bouckaert, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg