PuRe COVID studie

PuRe COVID studie
donderdag, 02 jun 2022

PuRe COVID staat voor ‘Pulmonale Revalidatie bij langdurige COVID-19‘.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt voeren samen een studie uit naar het effect van longrevalidatie in de eerstelijnszorg (kinesitherapeut in de privépraktijk) bij personen met langdurige klachten na een COVID-19 infectie. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

 

Een deel van de personen die een COVID-19 infectie doormaakten, herstelt niet volledig en blijft aanhoudende klachten vertonen. Dit probleem wordt ‘long COVID’ of ‘post-COVID-19 condition’ genoemd. De symptomen kunnen zeer divers zijn en gerelateerd zijn aan verschillende betrokken orgaansystemen. De meest voorkomende klachten zijn kortademigheid, vermoeidheid, spierzwakte, cognitieve functiestoornissen (vb. verwardheid, vergeetachtigheid, problemen met focussen, …), angst en depressie, en reuk- en smaakstoornissen.

Voor deze studie komen personen in aanmerking die minimaal 6 weken na een COVID-19-infectie (vastgesteld door een positieve PCR test of farmaceutische antigen test), nog steeds klachten of symptomen vertonen die niet aanwezig waren voor de COVID-19 infectie en die niet kunnen verklaard worden door een alternatieve diagnose.

Deelnemers aan deze studie zullen willekeurig verdeeld worden over twee groepen: een controlegroep en een revalidatiegroep die therapie volgt bij een kinesitherapeut. Om het effect van de revalidatie te kunnen aantonen, is het belangrijk dat er een controlegroep is die geen revalidatie of oefenprogramma volgt. Daarom is elke deelnemer even belangrijk voor ons onderzoek!

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg