Verwijzing via uw specialist of huisarts

Verwijzing naar het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC)

Doorverwijzing

Het Multidisciplinair Pijncentrum is een derdelijnscentrum in de gezondheidszorg. Om die reden kan u enkel naar ons verwezen worden via de huisarts of een geneesheer-specialist.

Van zodra u een verwijsbrief hebt kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van het Multidisciplinair Pijncentrum.
Afhankelijk van de duur en de ernst van de pathologie, wordt een specifiek traject vooropgesteld. U krijgt een datum voor een eerste raadpleging in dat specifiek traject bij één van de anesthesisten-algologen (pijnspecialisten).

Kan u de gemaakte afspraak niet nakomen dan dient u het secretariaat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Andere patiënten, die ook wachten op een eerste raadpleging, kunnen dan uw plaats innemen.

De eerste raadpleging

Het is belangrijk om uw eerste raadpleging goed voor te bereiden. Op die manier kan u vlot en correct de vragen beantwoorden die de arts aan u stelt en is de kans kleiner dat u belangrijke gegevens vergeet te vermelden of vragen vergeet te stellen.

Een handig hulpmiddel hierbij is de voorbereidende vragenlijst die u misschien al meekreeg bij de geneesheer-specialist of die hier kan afgedrukt worden.
Die vragenlijst brengt u mee, samen met de verwijsbrief en een kopie van uw medisch dossier (relevante medische verslagen, medische beeldvorming, ...)

Controleraadpleging

Ook voor een controle- of opvolgraadpleging is het zinvol om te kijken of er wat veranderd is ten aanzien van de vorige raadpleging of behandeling.

Vragenlijst

Samengevat betreft de vragenlijst de volgende informatie:

 • Bent u op dit moment nog in behandeling bij andere artsen? Als dat zo is neemt u best hun gegevens mee naar de raadpleging.
 • Maak een lijstje met alle aandoeningen waaraan u lijdt, zoals hartproblemen, kortademigheid, bloedstollingproblemen, bloeddrukproblemen, suikerziekte, longproblemen, maag- of leverproblemen, hersen- of zenuwproblemen, epilepsie, schildklieraandoeningen, nierproblemen, allergieën en eventueel andere aandoeningen.
 • Maak een lijstje met alle operaties die u ooit onderging. Noteer welke operatie, wanneer deze operatie doorging en welke arts ze in welk ziekenhuis uitvoerde.
 • Sta er eens goed bij stil waar u juist pijn heeft. Is dat altijd dezelfde zone? Is de pijn wisselend van plaats? Als er pijn is naar armen of benen, waar loopt die pijn dan juist?
 • Hoe voelt uw pijn aan? Pijn kan je op verschillende manieren beschrijven. Hier enkele mogelijkheden: knagend, zeurend, stekend, brandend, kloppend, trekkend, bonzend, schietend, koud, tintelend, scheurend, snijdend, drukkend, hevig, vervelend, ...
 • Hoe lang heeft u deze pijn al? Is het altijd dezelfde pijn geweest, of is deze pijn in de loop van de tijd veranderd?
 • In welke houdingen of bij welke bewegingen neemt de pijn toe?
 • In welke houdingen of bij welke bewegingen neemt de pijn af?
 • Heeft u soms tintelingen of kriebelingen in de pijnlijke zone?
 • Heeft u soms het idee dat de pijnlijke zone minder gevoelig is of dat de huid doof aanvoelt?
 • Geven niet-pijnlijke aanrakingen, zoals het wrijven van uw kleding of de bedlakens, soms een pijnlijk gevoel?
 • Gebruikt u momenteel medicatie? Noteer zorgvuldig welk geneesmiddel u neemt, in welke concentratie en hoe vaak per dag. Vergeet zeker niet al uw pijnmedicatie en eventuele bloedverdunners te vermelden.

 

Naam geneesmiddel Concentratie Aantal per dag/week Opmerkingen

Vb: Dafalgan forte

1g

2 per dag bij pijn
Pijnmedicatie      
       
       
Andere medicatie      
     
 • Welke behandelingen, zoals infiltraties, kinesitherapie, osteopathie, acupunctuur, homeopathie, medicatie, … probeerde u al en wat was het resultaat? Maak hier ook best een lijstje van met de vermelding van welke behandeling, door wie en waar ze gebeurde en welk effect ze had op de pijn.
 • Rust u overdag? Hoeveel tijd ben je tijdens de daguren niet actief omwille van de pijn?
 • Hoe slaapt u 's nachts? Gaat het inslapen vlot? Kan u goed doorslapen, of wordt u soms wakker van de pijn?
 • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen of producten?

Verwijzing naar het Rug- en Nekrevalidatiecentrum

U wordt verwezen voor een advies bij de revalidatiearts via huisarts of medisch specialist. Afspraak gebeurt via het secretariaat. U krijgt een datum voor een eerste raadpleging bij één van de revalidatieartsen. Vragenlijst idem.

Afhankelijk van medische voorgeschiedenis en functionele impact kunnen verschillende trajecten volgen zowel in het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis.

De revalidatieprogramma's in het ziekenhuis zijn multidisciplinair: de revalidatiearts, de kinesitherapeut, de ergotherapeut, psycholoog en Sociale dienst hebben elk hun aandeel in deze trajecten. Zie ook ‘Behandelingen’.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Jan Van Zundert, Multidisciplinair Pijncentrum - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg