Verwijzing via de pijnarts of de revalidatiearts

Multidisciplinaire screening

Dienst Patiëntenbegeleiding

Wanneer u als pijnpatiënt met vragen of zorgen zit rond uw werk, uw persoonlijke sociale situatie of rond financiële zaken, kan u voor een gesprek terecht bij de sociaal verpleegkundige van de dienst Patiëntenbegeleiding, hetzij rechtstreeks, of na verwijzing vanuit het team.
Zij brengt samen met u uw situatie in kaart en bekijkt welke informatie ze u persoonlijk kan aanbieden. Daarnaast bekijkt ze waar ze mogelijk een brug kan helpen slaan naar andere instanties of personen die voor u iets kunnen betekenen.

De psychiater

Indien na intake bij één van de artsen of na het gesprek bij de psycholoog, hieraan nood blijkt, kan u doorverwezen worden voor een gesprek bij de psychiater, verbonden aan de pijnkliniek. Hier wordt ingegaan op eventuele psychische problemen die een rol kunnen spelen bij de behandeling van uw pijnklachten. Er kan een behandeling door de psychiater ingesteld worden (bijvoorbeeld medicatie) of er kan een advies gegeven worden rond doorverwijzing voor verdere behandeling.
Indien u eventueel in aanmerking komt voor het plaatsen van een neurostimulator, dient er eveneens een gesprek ingepland te worden bij de psychiater. Voor het RIZIV is het verplicht dat er een consultatie plaatsvindt voordat een aanvraag tot terugbetaling kan ingediend worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Van Zundert, Multidisciplinair pijncentrum - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg