Multidisciplinaire behandelingen

Verpleegkundig pijnspecialist

Na een multidisciplinaire screening kan de verdere opvolging van het medicatiegebruik ook bij de verpleegkundig pijnspecialist gebeuren.

De verpleegkundig pijnspecialist zorgt eveneens voor de individuele educatie, begeleiding en opvolging van de patiënten (en de familie) die in aanmerking komen voor neuromodulatietherapie (DCS en intrathecale pompen).

Psychologie

Individuele psychologische begeleiding

Na een multidisciplinaire screening kan een nieuw gesprek of verdere begeleiding bij de psycholoog worden afgesproken. U kan ook zelf de vraag stellen naar een gesprek.
Langdurige pijn kan immers een grote invloed hebben op uw welzijn. Het kan ook wegen op het gezin en de contacten met vrienden en familie. Dagelijkse activiteiten verlopen verder moeizaam of lukken niet meer. Wanneer pijn te veel op de voorgrond staat (of dreigt te gaan staan), is het mogelijk om hier even bij stil te staan met één van onze psychologen. We kunnen samen kijken hoe hier zo goed mogelijk een houding in te vinden.

Kinesitherapie

Rug- en nekaandoeningen vormen één van de belangrijkste klachten binnen de gezondheidsproblematiek.
In de (sub)acute fase wordt patiënt gestimuleerd om met de medicatie en/of interventieprocedure de basisconditie en mobiliteit te onderhouden.
 
Aanhoudende klachten ondermijnen progressief het functioneren thuis, op de werkvloer en in het sociale leven. 
Dit leidt vaak tot een algemene verminderde fysieke en mentale gezondheidstoestand. Het kan dat u uit angst voor de pijn, minder gaat bewegen met afname van de fysieke conditie. Dit alles heeft ook invloed op uw welzijn en sociale activiteiten.

Wanneer blijkt dat u nood hebt aan kinesitherapeutische begeleiding kan een actief behandelplan op maat worden voorgesteld. 
Er kan hierbij ook gerichte doorverwijzing gebeuren naar de eerste- en tweedelijnszorg.

Pijnrevalidatie

Na een intakegesprek bij de revalidatiearts wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma alhier.
Het betreft steeds een multidisciplinair programma.

Het behandelteam bestaat uit een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een psycholoog en een revalidatiearts. De therapeuten die betrokken zijn bij uw revalidatie kunnen verschillen naargelang het gekozen programma.

Het doel van de revalidatie is met de bestaande aanhoudende pijn actiever, vrijer en functioneler te zijn in de dagdagelijkse bezigheden.

DBC (David Back Concept)

  • Aanhoudende pijnklachten van nek en rug op basis van bvb. slijtage, ouderdom of na een rug- of nek operatie kunnen een impact hebben op het dagelijks leven en ondermijnen uw functioneren thuis, op de werkvloer en in het sociale en emotioneel welzijn. 
  • U kan als patiënt verwezen worden voor het David Back Concept. Het programma bestaat niet alleen uit de klassieke oefentherapie (spierkracht oefeningen, reconditionering en stabilisatie training) maar tevens uit een voorlichtingsprogramma over hoe onze rug en nek te gebruiken tijdens dagdagelijkse activiteiten. Op vraag kan psychologische en arbeidstraject-begeleiding ingeschakeld worden.

Functionele Revalidatie

In sommige gevallen merken we dat het DBC programma onvoldoende is om beter te functioneren en is er de behoefte en motivatie vanuit de patiënt om bijkomende vaardigheden te ontdekken om alzo beter om te gaan met de pijn.
Hiervoor hebben we enkele meer geïndividualiseerde programma’s uitgewerkt.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Van Zundert, Multidisciplinair pijncentrum - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg