Reeds behaalde kwaliteitslabels

Heel wat diensten/disciplines in het ZOL hebben reeds een afdelingsspecifiek kwaliteitslabel behaald.

Apotheek, centrale sterilisatie en OAMM (Oogartsenassociatie Maasmechelen) hebben het ISO-9001-certificaat bekomen. ISO-9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en legt de nadruk op het hebben van een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en een professionele en klantvriendelijke werking.

De laboratoria microbiologie, klinische diagnostiek, moleculaire diagnostiek, spermadiagnostiek en pathologische ontleedkunde zijn ISO-15189 geaccrediteerd. Deze ISO-accreditering is specifiek voor laboratoria, stelt eisen met betrekking tot het algemeen management van het laboratorium, de technische processen en de kwalificaties van het personeel.

Het Multidisciplinair Pijncentrum mag zich sinds 2011 ”Center of Excellence” noemen. Het kreeg de erkenning ‘Comprehensive Multidisciplinary Pain Practice’ van het World Institute of Pain. Er zijn slechts vijf centra in de wereld met deze erkenning.

De afdeling Gynaecologie behaalde een accreditatie bij het EBCOG, the European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists. Bij deze accreditatie werd er gekeken naar de dienstverlening op de afdeling, het onderzoek dat artsen verrichten en hun opleiding.

Onze keuken behaalde een HACCP-certificaat. Dit certificaat toont aan dat het ZOL op een veilige manier omgaat met voedsel en voedselbereiding.

Sinds augustus 2022 beschikt het Limburg PET centrum ZOL over de EARL-accreditatie. De EARL-accreditatie is een kwaliteitsinitiatief van de European Association of Nuclear Medicine. EARL is een Europese standaard waarin eisen voor de beeldkwaliteit van PET/CT scans op Europees niveau zijn vastgesteld.
Het EARL protocol heeft als doel de uniformiteit en reproduceerbaarheid van PET/CT scans te verhogen, waardoor een continue hoge kwaliteit van gemaakte scans wordt gewaarborgd. Ook zijn scans die gemaakt zijn volgens de EARL standaard, uitwisselbaar met andere centra zonder kwaliteitsverlies.
Met de EARL standaard voldoen onze scans ook aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan Europese multicenter onderzoeken.

ISO-9001-certificaatHACCP-certificaatEARL-certificaat

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg