Naar de operatiezaal

Een ingreep brengt zowel voor de ouders als voor het kind heel wat onzekerheden mee. Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de opname in het ziekenhuis. Doe dit niet te lang vooraf, anders is uw kind het vergeten. Eén dag voor de ingreep is een goed moment. Hou de informatie simpel, maar wees altijd eerlijk. Zo beschaam je het vertrouwen niet. In bibliotheken vint u ook boekjes over een opname in het ziekenhuis. Dit kunnen goede hulpmiddelen zijn.  

Als uw kind een ingreep moet ondergaan, verloopt dit als volgt:

  • ​Uw kind krijgt een operatiehemdje om aan te trekken. Soms mag het onderbroekje aan gelaten worden. Dit is afhankelijk van de operatie. Zolang uw kind niet zindelijk is, is het wel noodzakelijk het een luier aan te doen.
  • Laat kinderen zo mogelijk plassen voor de ingreep. Kinderen die niet zindelijk zijn, doet u best een luier aan tijdens de narcose.
  • Wees niet verwonderd wanneer uw kind verschillende keren gecontroleerd wordt op identiteit en soort ingreep. Dit is een standaard procedure die gebeurt omwille van de veiligheid.
  • Eén ouder of begeleider mag (maar moet niet) meelopen naar de operatiekamer. Hier moet u even wachten op de dokter of verpleegkundige. Als de anesthesist en chirurg het goed vinden, mag u erbij blijven als uw kind in slaap gedaan wordt.
  • Het in slaap doen, gebeurt via een masker, dat op de neus en mond wordt geplaatst. Dit kan enkele minuten in beslag nemen. Hierbij kan het kind een korte periode van agitatie vertonen, dit is normaal en kan bij iedereen verschillen. Zodra uw kind slaapt, brengt de begeleidende verpleegkundige u terug.
  • Afhankelijk van de ingreep duurt het 30 minuten tot enkele uren voor uw kind terug is.
  • ​Als uw kind terug op de kamer is, mag het nog niet onmiddellijk drinken of eten. Geeft nooit eten of drinken op eigen initiatief. Als drinken geen probleem is, zal de verpleging aangeven wanneer uw kind mag beginnen met eten. Vraag eerst toestemming aan de verpleging alvorens uw kind iets te geven. 
  • De behandelende arts zal nog langskomen om te kijken hoe het met uw kind gaat.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan De Koster, Pediatrie - 2017

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg