Keel-, Neus- en Oorziekten

Ziekten van keel, neus en oren gaan dikwijls samen. Daarom worden ze behandeld door één specialist, namelijk de keel-neus-oorarts. Minder bekend is dat ook de heelkunde van het gelaat en de hals, zoals bijvoorbeeld heelkunde van de schildklier, de speekselklieren en de lymfeklieren, verwijderen van verdachte huidletsels of esthetische chirurgie van onder andere de neus of oren, ook uitgevoerd wordt door de KNO-arts. Ook klachten binnen het KNO gebied bij kinderen, worden door de KNO arts behandeld.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg