Historiek

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is het resultaat van de fusie tussen het A. Dumontziekenhuis in Waterschei, het Sint-Barbaraziekenhuis in Lanaken en het Sint-Jansziekenhuis in Genk. Deze fusie, die plaats had op 31 december 1995, was een logisch gevolg van de nauwe samenwerking die reeds sedert 1992 bestond tussen de ziekenhuizen. Op 1 januari 2021 fuseerde ZOL met Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik.

Ziekenhuis Oost-Limburg is een autonome verzorgingsinstelling, overeenkomstig de bepalingen van deel 3, titel 4, hoofdstuk 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Als 'vereniging onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur' is Ziekenhuis Oost-Limburg dus een openbare verzorgingsinstelling.

Elk van de vier ziekenhuizen van ZOL heeft zijn eigen geschiedenis.
Medisch Centrum André Dumont en het Sint-Barbaraziekenhuis vinden hun oorsprong bij de mijnactiviteiten in het oostelijk mijnbekken van de provincie. Het Sint-Jansziekenhuis werd opgericht door de Commissie van Openbare Onderstand van de gemeente Genk (de voorloper van het huidige OCMW-Genk). Ziekenhuis Maas en Kempen opende in september 2017 haar deuren.

ZOL Genk telt 805 bedden voor hospitalisatie en dagklinische plaatsen. Deze zijn gelegen op campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken). ZOL Maas en Kempen (Maaseik) telt 213 bedden.

In 2022 werden er in ZOL 43.232 patiënten opgenomen en werden er 109.249 dagklinische behandelingen uitgevoerd. De poliklinieken registreerden 678.664 consulten van ambulante patiënten. In de operatiekamers werden er 54.888 ingrepen uitgevoerd en in de verloskamers noteerde men 2.562 bevallingen. De dienst Spoedgevallen telde 74.235 patiëntencontacten.

Een team van 400 artsen en 4.000 professionals zet zich elke dag in om de missie van het ziekenhuis waar te maken: het bieden van patiëntvriendelijke, hoogkwalitatieve gezondheidszorg..

Historiek van het Sint-Jansziekenhuis

Het eerste Sint-Jansziekenhuis werd op 24 april 1936 aan de Weg naar As in gebruik genomen.
Het had aanvankelijk een capaciteit van 134 bedden en startte met 4 geneesheren en 11 verpleegkundigen en paramedici.
50 jaar later telde het 447 bedden en werkten er 60 geneesheren en 522 verpleegkundigen en paramedici.
De expansie en de daarmee gepaard gaande bouwwoede waren een constante doorheen de geschiedenis van dit ziekenhuis.

Onderstaande documenten zijn PDF-kopies van gelegenheidsbrochures, die door de C.O.O. en het OCMW Genk werden uitgegeven. Ze bieden een terugblik op de ontwikkeling van het Sint-Jansziekenhuis.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg