Hallo lente! Beweegtips van onze ZOL-beweegcoach

Hallo lente! Beweegtips van onze ZOL-beweegcoach
vrijdag, 25 mrt 2022
De lente is er! Het ideale moment om terug in beweging te schietenMichiel Anthonissen, ZOL-kinesitherapeut van de rug- en nekrevalidatie is beweegcoach (Bewegen Op Verwijzing) voor de stad Genk. Hij vertelt ons over het belang van bewegen en geeft motiverende tips om het vol te houden. 
 

“Men zegt wel eens dat zitten het nieuwe roken is. Vanwaar komt deze uitdrukking?” 

Michiel: “We zitten veel meer dan vroeger doordat we minder fysieke arbeid verrichten. Vroeger ging men zitten om te ontspannen, nu zitten we voornamelijk om te werken. Als je weet dat we gemiddeld 10 uur per dag zitten, zo’n 8 uur per dag slapen en de overige tijd vooral besteden aan huishoudelijke taken, dan mag het niet vreemd klinken dat er nog amper ruimte is voor grote beweegmomenten.” 
 
“Het is wetenschappelijk bewezen dat je als ‘stilzittend’ mens 20% meer kans hebt om diabetes type 2 te ontwikkelen. Wie stilzit, diens lichaam valt ook stil. Een slechte doorbloeding, ontregelde hormoonhuishouding,… Stilzitten zonder voldoende beweging zorgt ervoor dat we in gewicht toenemen. Maar ook het psychische aspect speelt een belangrijke rol. Wie veel stilzit, heeft meer last van angst- en stressstoornissen. En zo beland je dus in een vicieuze cirkel. Want wie veel zit, is minder fit, minder gemotiveerd om te bewegen en blijft dus stilzitten. We hoeven geen topatleten te zijn, maar we moeten wel dat dagelijkse patroon zien te doorbreken.” 
 
“Hoe vaak moet je bewegen om fit en gezond te blijven?” 
Michiel: “De bewegingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven stelt voor om elk halfuur recht te staan en te zorgen voor variatie in je beweging. Enerzijds wordt er een onderscheid gemaakt tussen matig intensieve bewegingen zoals wandelen, elektrisch fietsen, huishoudelijke taken uitvoeren, anderzijds tussen hoog intensieve bewegingen zoals zwemmen, fietsen en joggen. Aangeraden wordt om wekelijks 150 tot 300 minuten matig te bewegen. Dat komt neer op 5 dagen van 30 minuten. Qua hoog intensieve beweging horen we 75 à 150 minuten per week te bewegen, wat neerkomt op 3 dagen van 25 minuten. Dit is een ideaal scenario dat voor velen geen evidentie of zelfs onhaalbaar is. De bewegingsdriehoek dient als opstap naar de aanbevolen hoeveelheid beweging.” 
 
“Hoe begin ik er dan best aan?” 
Michiel: “Neem niet te veel hooi op je vork. We leggen onze doelen vaak te hoog en zijn te streng voor onszelf, waardoor we sneller opgeven. Leg de doelen dus niet te hoog maar begin stap voor stap. Verplicht jezelf niet om al meteen 5 kilometer te lopen, want na een maand geef je het wellicht op. Dit is een reden waarom die goede voornemens aan het begin van het jaar telkens opnieuw zinken en bij regelmaat terug boven drijven. We beseffen dat we moeten bewegen. Maar we overschatten wat we op een maand kunnen doen, en we onderschatten wat we op een jaar kunnen realiseren. Begin stap voor stap. Ga eens met de fiets naar het werk, maak in het weekend een grote wandeling, neem wat vaker de trap,… 
 
“En eens we goed vertrokken zijn, hoe blijven wij gemotiveerd?” 
Michiel: “Je moet gedoseerd opbouwen om jezelf niet te overbelasten. Eens je de smaak te pakken hebt, is het een kwestie van volhouden. Het is oké als het eens een dag niet lukt. Hou vol, herpak je want het is nog niet verloren! Kies een bewegingsvorm die je graag doet. Als je niet graag fietst, wandel dan met de hond. Meer bewegen of sporten betekent niet dat je meer tijd moet doorbrengen in de fitness, als je dat niet ligt. Er zijn genoeg opties, ook in de buitenlucht. Zo kan je bijvoorbeeld een wandeling combineren met oefeningen op de fitnesstoestellen langs het wandelpad.” 
 
“Voldoende variatie in beweging en timing is ook een goede motivator. Kies een beweging of sport, en spreid dit in tijd. Doe niet alles op één avond. Een beweegmaatje kan ervoor zorgen dat je gemotiveerd blijft. Samen bewegen zorgt voor een bepaalde verwachting die je wilt nakomen tegenover je  beweegmaatje. Maak dus goede afspraken met een gemotiveerd iemand. En niet onbelangrijk: plan op voorhand. Noteer in je agenda op welke dagen je zal bewegen en/of sporten en zorg ervoor dat de nodige materialen hiervoor al klaar liggen. Geen excuses meer mogelijk!” 
 
“Het is ook oké om af en toe te niksen. Om gewoon tv te kijken of een goed boek te lezen. Mentale ontspanning is uiteraard ook belangrijk. Het gaat erom een goed evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning.” 
 
“Jij bent door Stad Genk aangesteld als BOV-coach. Wat houdt dit traject precies in?” 
Michiel: “Bewegen op Verwijzing - kortweg BOV - is enkele jaren geleden in het leven geroepen door de Vlaamse Overheid. Je huisarts kan zo’n traject voor je laten opstarten, waarbij een beweegcoach je op weg helpt naar een gezonder lever met meer beweging. Dit individueel traject start met een intakegesprek waarbij gepolst wordt naar de noden, doelen en interesses van de trajectvolger. Aan de hand van deze info wordt een beweegplan op maat opgesteld. Als beweegcoach begeleid ik mensen in hun eerste stappen naar een fysiek actiever leven. Maar ik train niet zelf mee, ik ben geen personal coach (lacht). Als je je aangesproken voelt, raad ik je dit traject zeker aan. Het is heel laagdrempelig en bijna kosteloos aangezien de mutualiteiten en sommige gemeentes de kosten op zich nemen.” 

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg