Informatie voor donor

Wie kan donor worden?

Vrouwen van 24 tot en met 35 jaar die al dan niet hun kinderwens vervuld hebben kunnen zich kandidaat stellen om donor te worden. Het doneren van eicellen is ingrijpender dan het doneren van zaadcellen. De procedure neemt een aantal weken in beslag en kan voor lichamelijk ongemak zorgen. Eiceldonoren moeten dan ook sterk gemotiveerd zijn. Er is daarom een groot tekort aan eiceldonoren. 
In ons centrum passen wij enkel anonieme donatie toe. Dit kan op drie manieren: ofwel ben je een vrijwillige anonieme donor, ofwel doe je reeds mee aan een vruchtbaarheidsbehandeling en wil je een deel van je eicellen afstaan. Het kan ook zijn dat een bevriend koppel met vruchtbaarheidsproblemen je heeft aangesproken om eicellen te doneren. Door jouw eicellen anoniem af te staan aan iemand anders krijgt dat bevriende koppel andere eicellen uit de eicelbank zonder wachttijd. Dit noemen we kruisdonatie. Enkel zussen kunnen onderling aan gekende donatie doen.

Wat wordt verwacht van een donor?

Vooraleer een vrouw eiceldonor kan worden moet zij een gynaecologisch onderzoek en een bloedname ondergaan om infecties en bepaalde genetische aandoeningen uit te sluiten. Ook wordt een gesprek gevoerd met een specialist in de genetica, een psychologe en finaal met de fertiliteitsconsulente voordat de procedure kan starten.

Indien alle onderzoeken normaal zijn kan de hormonale stimulatie van de eierstokken starten. Dit gebeurt door onderhuidse injecties en duurt min of meer 2 weken waarna de eicellen rijp genoeg zijn om verzameld te worden via eicelaspiratie (of pick-up). De opvolging van de hormonale stimulatie bestaat uit een aantal echo’s en bloedafnames op geregelde tijdstippen. Het verzamelen van de eicellen is een lichte ingreep die meestal plaatsvindt onder licht algemene of lokale verdoving.

Wat zijn de eventuele risico’s voor de donor?

De hormonale stimulatie en de groei van de eierstokken kan een tijdelijk ongemak geven met opzetting van de buik. Heel zelden komt het voor dat de eierstokken te veel follikels (eiblaasjes) aanmaken (ovariële hyperstimulatie). Met de huidige manier van hormonale stimulatie worden ernstige gevolgen zoals een ziekenhuisopname quasi altijd vermeden.

Het verzamelen van de eicellen kan uiterst zelden een inwendige ontsteking of een bloeding veroorzaken. Alles wordt in het werk gesteld om dit te vermijden maar een eicelpick-up blijft een ingreep met mogelijke complicaties.

Een donor kan natuurlijk ook zwanger worden als ze geen adequate voorbehoedsmiddelen gebruikt tijdens de behandeling. Om ongewenste zwangerschappen te vermijden wordt het aangeraden zich te onthouden van onbeschermde gemeenschap tijdens de behandeling tot enkele dagen na de eicelpick-up.

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg