Opleiding aannemers en uitvoerders

Vooraleer de werken/diensten in het ZOL op te starten, dient ELKE werknemer van een leverancier van werken/diensten de opleiding “Veiligheid, stofpreventie, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, werken met derden” te volgen. Deze opleiding kan eenvoudig via een e-learning gevolgd worden. De opleiding kan online doorlopen worden: zie link onderaan.

Na deze opleiding kan de werknemer een certificaat afdrukken. Met dit certificaat kan bij het secretariaat Technische Zaken (G9.32) een identificatiebadge afgehaald worden. Deze badge moet altijd gedragen worden bij uitvoering van werken/diensten in het ZOL. De badge moet afgehaald worden VOOR aanvang van de werken. Bij ontbreken van een geldige identificatiebadge kan de werknemer toegang tot de werf/dienst geweigerd worden.

De badge is 1 jaar geldig. Daarna dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg