Bezoekregeling

Omwille van de coronapandemie geldt een aangepaste bezoekregeling in het ziekenhuis. Op deze pagina vindt u de actuele bezoekregeling voor alle sites van ZOL. Voor patiënten met Covid-19 geldt een aangepaste bezoekregeling (zie lager.) De afspraken over begeleiding bij raadpleging, in het dagziekenhuis en bij opname vindt u onderaan deze pagina.

Vanaf 8 juli:

Elke patiënt mag dagelijks 4 verschillende bezoekers ontvangen.

 • De bezoekers mogen maximaal per 2 op bezoek komen.
 • Het bezoek is niet beperkt in tijdsduur.
 • De bezoekers mogen dagelijks wijzigen.

Ook bezoek van patiënten aan Bar Bouffe wordt opnieuw toegestaan. Patiënten mogen opnieuw via de hoofdingang een luchtje gaan scheppen. Ze kunnen aansluitend met hun oorspronkelijke QR code terug binnen of worden via het onthaal opnieuw binnengelaten. Indien de begeleider terug mee naar binnen wil, zal dit manueel via het onthaal gebeuren.

Dit betekent voor campus Sint-Jan dat de rookzone in de binnentuin verdwijnt en dat de rookzone aan het Dorpsplein opnieuw de enige plek is waar aan de voorkant van het ziekenhuis roken voor patiënten toegelaten is.

Bezoekuren

12u-20u (van maandag tot en met zondag)

Patiënt met Covid-19

Elke patiënt met Covid-19, opgenomen op een Covid-afdeling/of in kamerisolatie, mag gedurende de opname 1 x per dag bezoek ontvangen.

Het bezoek mag bestaan uit 1 vaste bezoeker en mag maximaal 1 uur duren. De vaste bezoeker mag om de 7 dagen wijzigen.

Patiënten met Covid-19, opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen mogen 1x per dag bezoek ontvangen van een vaste bezoeker.

Het bezoek mag bestaan uit 1 persoon, gedurende 30 minuten. Het bezoek kan enkel op vaste momenten (om 13u of om 19u). De vaste bezoeker mag om de 7 dagen wijzigen.

Bezoekuren

Wenst u een bezoekafspraak voor een patiënt met Covid-19?
U kan een afspraak maken via tel. 089 32 16 42.

Het bezoek kan op weekdagen plaatsvinden binnen volgende bezoekuren: van 15 tot 18 uur. Gelieve het afgesproken tijdstip te respecteren en u 15 minuten op voorhand aan te melden aan het onthaal. Tijdens het weekend is er geen bezoek toegestaan voor patiënten met Covid-19.

Algemene afspraken voor alle bezoekers

 • Een bezoeker test positief op Covid-19: bezoekers mogen ten vroegste 2 weken na een positieve test opnieuw op bezoek komen in het ziekenhuis en dit enkel als ze geen symptomen meer hebben.
 • ZOL Genk, campus Sint-Jan en campus Sint-Barbara: bezoekers krijgen toegang tot het ziekenhuis via een QR-code die de patiënt ontvangt.
 • Twee- of meerpersoonskamer: patiënten ontvangen nooit gelijktijdig bezoek. Maak hiervoor afspraken met de afdeling.
 • Bezoekuren: bezoekers dienen zich stipt aan de afgesproken uren te houden.
 • Mondmaskers: patiënten en bezoekers vanaf 6 jaar dragen een mondmasker gedurende het bezoek. De bezoeker voorziet zelf een eigen mondmasker. Mondmaskers met een ventiel zijn niet toegestaan. Ook bandana’s of sjaals kunnen niet als mondmasker dienen.
 • Handhygiëne: de bezoeker past handhygiëne toe bij het betreden van het ziekenhuis en bij het betreden en verlaten van de patiëntenkamer.
 • Tijdens het bezoek: de bezoeker en de patiënt blijven op de patiëntenkamer.
 • Social distancing: de richtlijnen m.b.t. social distancing worden te allen tijde toegepast:
  • Bewaar steeds 1.5m afstand, ook in de gangen, liften en andere openbare plaatsen in het ziekenhuis
  • Respecteer het maximaal toegelaten aantal personen in de liften. Dit wordt aangegeven met posters t.h.v. de liften.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar: de bezoeker mag vergezeld worden van 1 minderjarige zolang er sprake is van een familiale relatie met de patiënt.
 • Op de kamer: de bezoeker mag hulp bieden aan de patiënt, bijvoorbeeld tijdens decmaaltijd. De bezoeker maakt geen gebruik van de badkamer op de patiëntenkamer.
 • Was: de vaste bezoeker mag de was van de patiënt thuis wassen en opnieuw meebrengen naar het ziekenhuis.
 • Voeding: er mag voeding van thuis worden meegebracht.

Het naleven van de bezoekregeling zal ad random gecontroleerd worden. Indien er inbreuken op de afspraken worden vastgesteld, kan worden beslist dat de patiënten gedurende 14 dagen geen bezoek meer kan ontvangen.

Als u nog vragen heeft kan u deze stellen aan een verpleegkundige van de afdeling.

Uitzonderingen

 • Intensieve Zorgen: 2x per dag bezoek toegelaten gedurende 30 minuten op vaste momenten (13u en 19u) . Er zijn 2 vaste bezoekers tegelijk toegelaten. Na 7 dagen mogen deze twee vaste bezoekers wijzigen. Voor meer informatie en/of eventuele uitzonderingen kan u terecht op de afdeling.
 • Pediatrie: er wordt gevraagd dat zoveel mogelijk dezelfde ouder blijft slapen. Voor de andere, niet inslapende ouder is er geen beperking op de duur van het bezoek. Voor het overige bezoek geldt de algemene bezoekregeling. 
 • (Intensieve) neonatologie: beide ouders mogen onbeperkt op bezoek komen, dit mag tegelijkertijd. Bezoek van broers en zussen is 1x/dag toegestaan gedurende 15 minuten en op afspraak. Hiernaast zijn er dagelijks 2 andere bezoekers toegestaan. Ook dit is gedurende 15 minuten/bezoek en op afspraak. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd binnen bij de baby, maar de andere mag wachten in de wachtzaal.
 • (Intensieve) materniteit (kraampopulatie): de partner van de kraamvrouw mag op bezoek komen en mag inslapen. Broers en zussen mogen 1x/dag op bezoek komen. Voor het overige bezoek geldt de algemene bezoekregeling.
 • (Intensieve) materniteit (zwangere vrouwen): de partner van de zwangere vrouw mag op bezoek komen. Voor het overige bezoek geldt de algemene bezoekregeling. 
 • Onmiddellijke naasten van patiënten in kritieke toestand: bezoek wordt in overleg met de afdeling afgesproken.
 • Patiënten in eindelevensfase: bezoek is meermaals per dag mogelijk maar er worden maximum 3 bezoekers tegelijkertijd toegestaan.
 • Patiënten op psychiatrische afdeling: bevraag de specifieke bezoekregeling op de afdeling.

Begeleiding

Begeleiding op de raadpleging

Komt u naar het ziekenhuis voor een raadpleging of onderzoek, dan komt u bij voorkeur alleen. Vindt u het toch noodzakelijk om een begeleider mee te nemen? Dan mag 1 persoon u begeleiden.

Meer informatie over begeleiding bij zwangerschappen vindt u hier.

Begeleiding in de dagziekenhuizen

In de dagziekenhuizen gelden specifieke afspraken i.f.v. het soort activiteit die er wordt uitgevoerd en de infrastructurele mogelijkheden van de locatie. De afdeling zal hierover meer informatie geven.

Begeleiding bij opname

Bij opname is begeleiding tot op de afdeling en in de kamer mogelijk. Bij aankomst in de kamer neemt de begeleider afscheid en verlaat de afdeling. Deze begeleiding wordt niet beschouwd als een bezoekmoment.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg