Studiesecretariaten

De artsen in Ziekenhuis Oost-Limburg kunnen beschikken over specifieke medewerkers, al dan niet verzameld in studiesecretariaten. Ze zijn de connectie tussen de firma, arts en patiënt en volgen de richtlijnen van de Good Clinical Practice. Ze helpen mee de studie te coördineren. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij het secretariaat Comité Medische Ethiek.​

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg