Chirurgisch dagziekenhuis (ZOL Maas en Kempen)

Wat dient u mee te brengen naar het ziekenhuis?

Voor de inschrijving:

 • Identiteitskaart: zonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven. 
 • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
 • SIS- kaart.
 • Verzekeringspasje (medicard) of formulieren van de hospitalisatieverzekering indien u deze heeft.
 • Indien uw dagopname een gevolg is van een arbeidsongeval, schoolongeval, … dient u ook de correcte verzekeringsgegevens door te geven.

 Voor buitenlandse patiënten:

 • Identiteitskaart of paspoort.
 • CZ patiënten: CZ verzekeringspasje + verwijskaart / jaarkaart aan te vragen bij uw huisarts.
 • Andere zorgverzekeringen: E112 formulier (aan te vragen bij uw zorgverzekering).

Voor het dagziekenhuis:

 • Opname formulier.
 • De brochure betreffende uw ingreep indien u deze van uw arts ontvangen heeft.
 • Allergiekaart, bloedgroepkaart indien u deze bezit.
 • Resultaten van eventuele onderzoeken zoals: elektrocardiogram, bloedresultaten, RX- opnamen, …. indien ze door de huisarts zijn afgenomen, gelieve de resultaten daar uit te halen en mee te brengen naar het daghospitaal.
 • Thuismedicatie in de originele verpakking.
 • Documenten/ formulieren die door de arts ingevuld dienen te worden.
 • Een telefoonnummer van iemand die de hele dag bereikbaar is (contactpersoon).
 • Eventueel krukken/ losse kleding voor over de gips meebrengen

NIET VERGETEN !!!

 • Make-up, nagellak en piercings worden best thuis reeds verwijderd. Dit is noodzakelijk voor elke ingreep.
 • Zorg voor een goede lichaamshygiëne.
 • Juwelen, geld en waardevolle voorwerpen laat u best thuis.
 • Eventueel lectuur.
 • Nachtkledij is niet nodig. Deze wordt voorzien in het ziekenhuis.

Belangrijk:
U dient NUCHTER te zijn vanaf middernacht, dit wil zeggen dat u niet
meer mag eten, drinken, snoepen of roken vanaf middernacht.

Verloop

Voor de ingreep

Onthaal

 • Wij verwachten u in het ziekenhuis op de afgesproken operatie dag.
 • Het tijdstip waarop we u verwachten
  • Zoals afgesproken met uw arts, genoteerd op uw opnameformulier
   OF
  • U dient de dag ervoor contact op te nemen met het ziekenhuis, telefoonnummer staat op uw opnameformulier
   OF
  • U wordt de dag ervoor opgebeld door het ziekenhuis op een afgesproken tijdstip
 • U mag zich melden aan het onthaal voor de inschrijving
 • Hierna begeeft u zich naar de wachtruimte van het chirurgisch dagziekenhuis.
   

Dagziekenhuis

 • U mag zich aanmelden via de parlofoon en plaatsnemen in de wachtruimte.
 • In functie van het tijdstip van de ingreep zal een verpleegkundige u komen halen. Het is dus mogelijk dat u hier een tijdje moet wachten.
 • Vanuit de wachtruimte wordt u naar de voorbereidingsruimte gebracht:
  •  U mag vergezeld worden door één begeleider.
  •  Hier wordt u geïnformeerd en voorbereid voor de ingreep (aandoen operatiehemd, ontharen operatiestreek, nemen van bloeddruk en pols, prikken infuus, …).
  • In deze ruimte zal u wachten tot de ingreep plaatsvindt. Zolang mag uw begeleider bij u blijven.

Operatiekwartier

 • Het tijdstip van de ingreep is afhankelijk van het operatieschema. Dit kan door omstandigheden altijd aangepast worden. Een wachttijd is dus altijd mogelijk.
 • Wanneer u aan de beurt bent, wordt u met bed naar het operatiekwartier gebracht. Uw begeleider verlaat nu de voorbereidingsruimte.
   
 • In het operatiekwartier wordt de afgesproken verdoving toegediend:
  • Algemene verdoving: 
   Bewustzijn en pijn worden uitgeschakeld, u bent volledig in slaap.
  • Loco- regionale verdoving: 
   Een deel van het lichaam wordt verdoofd, u bent bij bewustzijn.
  • Lokale verdoving:
   Dit is een plaatselijke verdoving, enkel de operatiestreek wordt verdoofd.

Na de ingreep

 • Ontwaakkamer
 • Na de eigenlijke ingreep gaat u naar de ontwaakkamer, waar u indien nodig en in afspraak met de anesthesist, medicatie krijgt tegen de pijn.
 • Wanneer u goed wakker en pijnvrij bent, wordt u naar uw kamer gebracht. Hier mag uw begeleider en ander bezoek u weer vergezellen.
 • Het infuus blijft aanwezig tot u heeft mogen drinken en eten als de ingreep dit toelaat.
 • Afhankelijk van de ingreep bent u 1,5 uur of langer weg (ontwaken meegeteld).

Dagziekenhuis

 • De verpleegkundige doet de verdere opvolging van de wonde en de verzorging hiervan. De pijn wordt verder opgevolgd en de nodige medicatie wordt nog toegediend.
 • U mag de eerste keer drinken 2 uur na de ingreep op advies van de anesthesist. Nadien krijgt u een tas koffie met een wafel.
 • De arts komt langs met de nodige info over de ingreep en maakt afspraken over de verdere zorg.

Per verschillende discipline is er een informatiebrochure beschikbaar.  Deze beschrijft de specifieke voorbereiding en het verloop van de opname en de richtlijnen na de ingreep.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg