Hartfalen

Als de pompfunctie van het hart ernstig verminderd is, spreken we van “hartfalen”. Soms kan dit falen het gevolg zijn van een zuurstoftekort van de hartspier (ischemische cardiomyopathie). Soms is er echter geen duidelijke oorzaak van dit hartfalen te vinden (idiopathische cardiomyopathie).
In beide gevallen leidt dit tot een uitzetting van de hartkamers die meestal gepaard gaat met een ernstige lekkage van de hartkleppen, wat het hartfalen nog verder verergert. Uiteindelijk zal de patiënt aan dit hartfalen overlijden, tenzij hij nog in aanmerking komt voor een harttransplantatie.
Toch kan dit hartfalen, naast de medicamenteuze behandeling, ook dikwijls behandeld worden door een chirurgische behandeling anders dan transplantatie.
Een volledige revascularisatie (overbruggingen) en een duurzaam herstel van de mitralisklep- en tricuspiedklepinsufficiëntie vormen de hoekstenen van deze chirurgische behandeling.

ACORN Corcap®
Fig.13:  ACORN Corcap® 

Als de kamer uitgezet is door een omvangrijk infarctlitteken (aneurysma), kan dit infarctlitteken in bepaalde omstandigheden uitgesloten worden, waarbij de nog gezonde spier gemodelleerd wordt rond een speciaal gevormde ballon (Chase Medical) met een berekende inhoud (gerelateerd aan het lichaamsoppervlak van de patiënt). We spreken dan van een Surgical Ventricular Remodeling operatie of Dor-procedure.

Chase Medical Mannequin™
Fig.14: Chase Medical Mannequin™ 

Soms wordt het hartfalen verergerd door een dyssynchronie, dwz dat de wanden van het hart niet op hetzelfde moment samentrekken. Dan is de implantatie van een biventriculaire pacemaker geïndiceerd naast de hogervermelde technieken.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Herbert Gutermann, Cardiochirurgie - 2017

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg