Het team

Medische staf

 

De vaste chirurgische staf in het Ziekenhuis Oost-Limburg bestaat momenteel uit 3 hartchirurgen: dr. H. Gutermann, dr. Matteo Pettinari en dr. Chr. Van Kerrebroeck (diensthoofd).

Sinds 1 september heeft onze dienst een nauwe samenwerking opgezet met de dienst hartchirurgie van het UZ Leuven, waarbij onze chirurgen consulent zijn in Leuven en de Leuvense stafleden consulent zijn in ons ziekenhuis. Tevens is er specifiek voor het robotprogramma een nauwe samenwerking met Prof. Noirhomme van de UCL.

Stafleden:

  • Dr. H. Gutermann
  • Dr. M. Pettinari
  • Dr. Ch. Van Kerrebroeck

Consulenten:

  • Prof. dr. S. Jacobs
  • Prof. dr. B. Meuris
  • Prof. dr. B. Meyns
  • Prof. dr. W. Oosterlinck
  • Prof. dr. F. Rega
  • Prof. dr. T. Verbelen 
  • Prof. dr. P. Verbrugghe

Artsen

Dr. Herbert Gutermann

Dr. Herbert Gutermann is cardiochirurg met bijzondere bekwaamheid in robotchirurgie en klepchirurgie en werkte als fellow thoraxchirurgie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Voordien was hij staflid Cardiale Heelkunde in het UZ Leuven.  Sinds 01/10/2016 is dr. Gutermann ook aangesteld als consulent in het UZ Leuven.

 

Dr. Matteo Pettinari

Dr. Matteo Pettinari is cardiochirurg met bijzondere bekwaamheid in robotchirurgie en off-pump coronaire chirurgie en maakt sinds augustus 2013 deel uit van onze vaste medische staf. Voordien werkte hij reeds als fellow op onze dienst en op de dienst Cardiale Heelkunde van het UZ Leuven. Sinds 01/10/2016 is dr. Pettinari ook aangesteld als consulent in het UZ Leuven.

 

Dr. Christiaan Van Kerrebroeck

Dr. Christiaan Van Kerrebroeck is cardiochirurg en werkt sinds 1994 in het ZOL. Voordien was hij staflid Cardiale Heelkunde in het UZ Leuven.  Sinds april 2020 is dr. Van Kerrebroeck diensthoofd.

Fellows

 

Dr. Luigi Ranieri

 

 

 

Dr. Stefano Borsellino

Secretariaat

 

Het secretariaat is de spil van onze dienst. Onze secretaressen zorgen voor de administratieve omkadering (operatieplanning, briefwisseling en afsprakenbeheer) maar staan ook steeds klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden daar waar nodig.

Verpleegafdeling C20

Tijdens uw hospitalisatie zal u opgenomen worden op de dienst C20 (roze pijl, 2de verdieping). Bezoekuren C20: 11.30 tot 20 uur.
Klik hier om een filmpje van een inschrijving voor opname te bekijken.

Het verpleegkundig team

Onze verpleegafdeling staat onder de leiding van hoofdverpleegkundige Nicole Engelen. Samen met haar team zal zij u voorbereiden op uw operatie. Nadien zal dit team klaarstaan voor uw verdere verzorging en begeleiding tot u voldoende hersteld bent om het ziekenhuis te verlaten.

 

 

Onze kinesist Wouter zal bij uw terugkeer op de afdeling onmiddellijk starten met uw revalidatie.

 

 

Caroline, onze diëtiste, zal uw bestaand eetpatroon bekijken en bijsturen waar nodig. Ze zal u verder begeleiden in uw nieuwe voedingsschema.

 

 

Onze sociaal verpleegkundige Werner, zal u maximaal ondersteunen bij ontslag. Waar nodig regelt hij mantelzorg of een eventueel kortverblijf in een hersteloord.

Het operatiekwartier

 

 

 

Onthaal

Bij aankomst in het operatiekwartier wordt u verwelkomd door het team van de onthaalbalie die uw identiteit zullen controleren alvorens u door te verwijzen naar de operatiezaal.

 

 

 

De planning en organisatie van onze operatiezalen valt onder de bevoegdheid van hoofdverpleegkundige Ilse Snoeks.

Operatiezaal

In de operatiezaal wordt u opgevangen door de anesthesist en een team van verpleegkundigen.

 

 

Instrumentisten

Tijdens de ingreep worden de chirurgen geholpen door een team van verpleegkundigen die specifiek getraind zijn voor hartoperaties

In het kader van de robotchirurgie kregen zij een bijkomende, uitgebreide training in zowel binnenlandse als Amerikaanse cardiochirurgische centra.

 

 

 

Het team van perfusie

Bij bepaalde ingrepen dient het hart stilgelegd te worden. U wordt dan aangesloten op een hartlongmachine die de functie van hart en longen tijdelijk overneemt.

Ons toegewijd team van perfusionisten is verantwoordelijk voor de bediening van de hartlongmachine en de bescherming van het hart tijdens de ingreep. Naast hun klinisch werk zijn ze ook wetenschappelijk actief om vooraan te staan bij de nieuwste ontwikkelingen in deze gespecialiseerde zorg.

Intensieve Zorgen

Intesieve Zorgen

 

Onmiddellijk na uw operatie wordt u getransfereerd naar de dienst Intensieve Zorgen (I.Z.) waar u 1 à 2 dagen zal verblijven. Bezoekuren Intensieve Zorgen 2: van 13.00 tot 13.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg