Oncologisch revalidatieprogramma

Wanneer u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, is dit een ingrijpende gebeurtenis. Uw leven staat plots stil en u komt mogelijk terecht in een rollercoaster van onderzoeken, afspraken en intensieve behandelingen. De behandeling kan een grote impact hebben op uw functioneren en de kwaliteit van leven.

Met het oncologisch revalidatieprogramma willen we u proberen te helpen om het dagelijkse leven opnieuw op te nemen. Hierbij zullen we ons focussen op zowel de fysieke revalidatie als het psychosociaal welzijn. Op deze manier trachten we uw functioneren te vergroten en uw levenskwaliteit te verbeteren.

Voorstelling team

Arts

Het programma wordt mede opgevolgd door de revalidatieartsen en uw behandelende arts.

Fysieke revalidatie

De kinesitherapeut(e) gaat u 2 maal per week begeleiden met het heropbouwen van uw fysieke activiteiten. Dit gebeurt telkens in groep voor conditietrainingen. De trainingsschema's worden voor iedere patiënt individueel opgesteld. Wij laten u ook kennismaken met een aantal sporten om terug plezier en zin te krijgen in bewegen.

Psychosociale aspecten

Bij het krijgen van de diagnose kanker kan het zijn dat de "puzzel van uw leven" helemaal uit elkaar valt en is het niet altijd gemakkelijk om na de behandeling uw leven terug op te bouwen. Daarom bieden we tijdens het revalidatieprogramma 6 groepssessies aan die gegeven worden door de psychologe in samenwerking met de oncocoach/ borstverpleegkundige, diëtiste, sociaal werker en de seksuologe. In deze sessies komen verschillende thema's aan bod zoals klachten en (rest)letsels na kanker, lichaamsbeeld en identiteit, de impact van kanker op de omgeving en seksualiteit. Naast deze groepssessies is er ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding.

Praktisch

U schrijft zich in bij het secretariaat revalidatie na verwijzing door uw behandelende arts. Hij/zij schrijft een order uit.

Deze laatste zal ook een consult en fietsproef aanvragen bij de cardioloog. Mits goedkeuring van de cardioloog kan u effectief aan het programma deelnemen. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 089/32 73 42 (secretariaat revalidatie). Dit kan elke dag tussen 8u en 16u30.

De kostprijs, in totaal, is €185,40 voor de sessies, fietsproef en de cardioloog.

De revalidatie loopt over 12 weken met gemiddeld twee sessies per week. De sessies bestaan uit een fysiek luik en een luik psychosociale aspecten.

Het is aangeraden om sportieve kledij te dragen. Parkeren kan op de bezoekersparking en u ontvangt tijdig een uitrijticket.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg