Introductie

Werking

Heel wat zorgverleners maken deel uit van het Multidisciplinair Borstcentrum:

  • radiologen en nuclearisten die instaan voor de diagnose en lokalisatie van letsels in de borst
  • gynaecologen die samen met de plastische chirurgen instaan voor de chirurgische behandeling van borstletsels
  • pathologen die instaan voor het microscopisch onderzoek van het weefsel en dus eigenlijk de uiteindelijke diagnose stellen
  • borstverpleegkundigen die de patiënten verzorgen en begeleiden tijdens hun behandeling
  • psychologen specifiek verbonden aan de borstkliniek, die patiënten en hun familieleden, door gesprekstherapie trachten te helpen met de verwerking van hun diagnose en behandeling.
  • oncologen die zich ontfermen over de eventuele stralingstherapie en/of chemotherapie die patiënten dienen te ondergaan
  • kinesitherapeuten die mensen helpen om de armfunctie na chirurgie te optimaliseren
  • en dan verder ook prothesespecialisten en schoonheidsspecialisten die patiënten helpen bij belangrijke aspecten van levenskwaliteit.

Het Multidisciplinair team vergadert wekelijks. 
Hierbij worden alle nieuwe patiënten besproken.  Aan de hand van de resultaten van onderzoeken die over een individuele patiënt verzameld werden, wordt een behandelingsplan vastgelegd en dit volgens wetenschappelijk gefundeerde schema´s. Deze schema´s worden aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in borstkankerbehandeling die hun nut hebben bewezen. Deze schema´s staan beschreven in ons zogenaamde oncologische handboek.
Indien een behandeling dient aangepast te worden, wordt dit ook besproken binnen het multidisciplinair team.  

Na het ontslag uit het ziekenhuis ziet het multidisciplinair team erop toe dat een nauwe samenwerking tot stand komt met de huisarts, de thuiszorg en met zelfhulpgroepen uit de regio om de patiënt zo goed mogelijk op te vangen in haar/zijn omgeving.

Het Multidisciplinair Borstcentrum behandelt jaarlijks meer dan 150 nieuwe patiënten met borstkanker.

Opdrachtverklaring

Het leveren van een snelle, efficiënte en evidence-based zorg aan alle patiënten die zich in het ZOL aanbieden met een letsel in de borst en dit binnen een systeem van multi-disciplinaire en multi-professionele aanpak dat door interne audit en samenwerking met andere ziekenhuizen en gezondheidswerkers in de regio zal leiden tot een optimalisatie van de borstkankerzorg in Limburg.

Jaarverslag

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg