NGO Memisa: persoonlijk en transparant

Het partnerschap met het ziekenhuis van Bokonzi is tot stand gekomen met de niet-gouvernementele organisatie Memisa België. Voordeel van deze samenwerking is dat ze zeer persoonlijk is en dat we als ZOL, samen met ons partnerziekenhuis, kunnen beslissen over de prioriteiten van de aanpak ter plaatse. Ook de financiële steun verloopt zonder omwegen: rechtstreeks naar of voor Bokonzi, met een transparante boekhouding.

Elke jaar wordt er een campagne opgezet. Met de noodkreet ‘Laat mijn mama niet doodgaan’ werd in december 2011 de schrijnende moedersterfte in Congo aangeklaagd. Ook ons ziekenhuis, waar zeer veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor zwangeren, blijft zich via deze actie verder inspannen om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor obstetrische basiszorgen in Bokonzi.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg